wypełnianie dokumentów

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU
www.adwokatlegnica.pl

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla Kancelaria Adwokacka adw. Danuta Mierzwińska i KANCELARIA ADWOKACKA adw. Agnieszka Mierzwińska-Rychlik szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy Serwisu www.adwokatlegnica.pl mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności. Kancelaria Adwokacka adw. Danuta Mierzwińska i KANCELARIA ADWOKACKA adw. Agnieszka Mierzwińska-Rychlik  jako administratorzy danych dbają o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych.

Celem Administratorów jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego www.adwokatlegnica.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

Administratorami danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie www.adwokatlegnica.pl jest Kancelaria Adwokacka adw. Danuta Mierzwińska, Najświętszej Marii Panny 20, 59-220 Legnica, NIP 6910013818 oraz KANCELARIA ADWOKACKA adw. Agnieszka Mierzwińska-Rychlik, Najświętszej Marii Panny 20, 59-220 Legnica, NIP 6911605596 (dalej jako „Administratorzy”).

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika a ochrona danych osobowych
  1. Korzystanie z Serwisu www.adwokatlegnica.pl jest anonimowe i nie wymaga rejestracji Użytkownika, ani przekazywania przez niego w trakcie korzystania z Serwisu jakichkolwiek danych umożliwiających Administratorom identyfikację Użytkownika w sposób bezpośredni lub pośredni w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
  2. Administratorzy w ramach Serwisu umożliwiają Użytkownikom wyłącznie przeglądanie treści opublikowanych w Serwisie. Administratorzy nie udostępniają w ramach Serwisu funkcjonalności pozwalających na bezpośrednie udostępnienie przez Użytkownika w Serwisie danych osobowych. Jednakże Użytkownik może udostępnić swoje dane osobowe poprzez kontakt z Administratorami z wykorzystaniem podanych w Serwisie danych kontaktowych Administratorów (adresu e-mail, adresu pocztowego, telefonu) lub poprzez nawiązanie relacji handlowej (zawarcie umowy).
  3. Administratorzy Serwisu zastrzegają sobie prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.
 2. PLIKI COOKIES
  1. Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są fragmenty kodu zwane „cookies”, które są plikami tekstowymi odpowiadającymi zapytaniom HTTP kierowanym do serwera Administratora. Pliki „cookies” są instalowane przez każdą przeglądarkę, z której Użytkownik odwiedza Serwis. Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:
   1. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu a urządzeniem końcowym Użytkownika;
   2. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
   3. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
   4. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;
   5. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści dostosowanych do jego preferencji.

   Szczegółowe informacje odnośnie stosowanych przez Administratora plików cookie oraz zarządzania nimi dostępne są w Polityce Cookies.

 3. Zmiany Polityki prywatności

  W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administratorzy rekomendują Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.

 4. Informacje kontaktowe

  W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorami danych osobowych: Kancelaria Adwokacka adw. Danuta Mierzwińska, Najświętszej Marii Panny 20 59-220 Legnica oraz KANCELARIA ADWOKACKA adw. Agnieszka Mierzwińska-Rychlik, Najświętszej Marii Panny 20 59-220 Legnica z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem: Najświętszej Marii Panny 20 59-220 Legnica.

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: Agnieszka Mierzwińska-Rychlik, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 23.01.2020.